Arbetsmiljö

Viljan och förmågan hos alla att inom Gislaved Folie AB arbeta för en god inre och yttre miljö är viktiga faktorer. Att förebygga olägenhet eller skada, fysiskt och psykiskt, är en självklar strävan. Genom att med förebyggande åtgärder anpassa och utveckla arbete och miljö främjas tillfredsställelsen i arbetet. 

Arbetsmiljön skall ägnas uppmärksamhet genom

  • satsning på utbildning och utveckling
  • samarbete mellan individ och företag
  • satsning på förebyggande åtgärder
  • beredskap att hantera akuta situationer
  • aktiv företagshälsovård
  • satsning på friskvård