Aktuellt

Nyheter från oss:

  • Långärmat skyddsförkläde

    2020-05-08

    Med anledning av den rådande Covid-19 situationen har vi valt att anpassa en del av produktionen till att tillverka skyddsförkläden/engångsförkläden. Förklädena är antistatiska, svensktillverkade och uppfyller kraven för RoHS-Reach.

  • Skyddsförkläde

    2020-04-06

    Med anledning av den rådande Covid-19 situationen har vi valt att anpassa en del av produktionen till att tillverka hygienförkläden/engångsförkläden