Adderar funktion och design

Inom våra produktområden har vi mycket starka marknadspositioner och ses som en av de världsledande aktörerna i respektive segment. Vi har total kontroll över hela produktionskedjan, då såväl utvecklingsarbete som alla produktionssteg sker under samma tak.

Produktutveckling och design för morgondagen

I vårt utvecklingsarbete väger vi in miljöpåverkan, livscykelanalys och kvalitet i designbegreppet. Vi arbetar långsiktigt med material- och produktutveckling, sortimentsförnyelse och flexibilitet för att kunna möta morgondagens önskemål och krav.

Adderar funktion och design

Produkter från Gislaved Folie adderar funktion och design i många olika miljöer världen över. Inom våra produktområden har vi mycket starka marknadspositioner och ses som en av de världsledande aktörerna i respektive segment.

Decor

Folier för väggar och tak i t.ex. fartyg

Furniture

Ytskikt till möbler och inredningar

Special

Väveriband för mattor till privat och offentlig miljö, folier för hörselkåpor och medicinteknik.

Företaget

Gislaved Folie har en historik som börjar med produktion av polymera produkter redan år 1893. I mer än 70 år har det tillverkats plastfolier som på många sätt bidragit till att skapa färg, form och funktion i vår omgivning.

Vad blir det av våra folier?

Här är några exempel på vad vår folie uppfyller för funktioner ute i världen.