Produktutveckling och design för morgondagen

I alla produkter vi tillverkar på Gislaved Folie går design och funktion alltid hand i hand. Båda parametrarna finns alltid med. Så har det alltid varit, ända sedan 1945 då vi tillverkade och levererade den allra första folien, och så är det än i dag. I vårt utvecklingsarbete väger vi in miljöpåverkan, livscykelanalys och kvalitet i designbegreppet. Vi har total kontroll över hela tillverkningsprocessen, då såväl utvecklingsarbete som alla produktionssteg sker under samma tak. Vår mångåriga erfarenhet och kompetens är av stor betydelse för att ligga i framkant när det gäller att utveckla nya produkter. På detta sätt når vi och våra kunder gemensamma framgångar.