Historik

Gislaved Folie AB har sitt ursprung, liksom Gislaved Gummi i Svenska Gummifabriks AB, ett företag som grundades av bröderna Carl och Wilhelm Gislow 1893. Bröderna startade tillverkningen av gummiprodukter så som cykelrör, packningar och galoscher i lokalerna som vi i dag känner till som Gislaveds industrimuseum. Vid den ena broderns bortgång köpte Kooperativa förbundet (KF) företaget.

1944 Ställde ett Stockholmsföretag en fråga till svenska gummiföretag om de var intresserade av att bearbeta den då nya och relativt okända råvaran PVC. Gummiindustrin använde produktionsmaskiner som kunde vara lämpliga även för produktion av plastfolier. Några uppfinningsrika pionjärer på det då KF-ägda Svenska Gummifabriks AB såg utmaningen att utöka produktsortimentet med den nya råvaran PVC och utvecklade tillverkningsprocessen för att i december 1945 producera den första PVC-folien i Gislaved.

Under följande femtioårsperiod expanderade företaget, namnet Svenska Gummifabriks AB förenklades till Gislaved AB. Fler kalandrar togs i bruk, prägelkalander samt tryckmaskiner köptes in. Expansionen av produktsortimentet fortsatte, folier för beläggning av plåt som sedan används som interiör till fartyg och oljeriggar, folier för beläggning av spånplattor till bland annat möbler, köksluckor och instrumentpaneler i bilar samt folie till operations set.

1989 bildas Gislaved Folie AB utifrån Gislaved AB:s plastdivision. Det nya bolaget hade god tillgång till en modern och funktionell maskinpark samt en inarbetad och kunnig medarbetarskara. Decorsektionen var framgångsrika när det gällde att hitta nya marknader runt om i världen. Man lyckades knyta kontakter med världsomvälvande rederier och fick leverera flamskyddad PVC-folie som väggbeklädnad i kryssningsfartyg.

År 2003 förvärvar Stena Adactum, ett svenskt investeringsbolag, 100% av Gislaved Folie AB. Men efter fyra år som ägare valde Stena Adactum att sälja Gislaved Folie till Tyska Surteco AG. Som än i dag äger Gislaved Folie.

PET-folier för möbelindustri introduceras, marina fartygsintriörer och supermatt-yta för möbler samt antibakteriella ytor. Under Covid-19 pandemin 2020 startas produktionen av skyddsförkläden för vården.

Och här är vi nu, med visionen att bli bäst i världen på avancerade folier för att kunna erbjuda bästa tänkbara service och flexibilitet inom segmenten decor, väveri, industri och möbel.