Vanliga miljöfrågor

Här hittar du svaren på många av våra vanligaste frågor. Om du inte hittar svaret du söker så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Allmänt

Innehåller företagets produkter ämnen i REACHs kandidatlista?

Nej! Inga kemiska ämnen på denna lista får användas i produkter eller i företaget.

Innehåller företagets produkter ftalater?

Ftalater finns i en del produkter. Dessa ftalater (högmolekylära) skall dock inte förväxlas med de ftalater som finns på EU:s (REACH) kandidatlista eller begränsningslista för produkternas användningsområde.

Är produkterna farliga för barn och/eller husdjur?

Nej! Inte enligt EU:s regelverk. Inga kemiska ämnen används som finns på EU:s (REACH) kandidatlista eller begränsningslista för produkternas användningsområde.

Innehåller företagets produkter bly, kadmium, kvicksilver eller bromerade flamskyddsmedel?

Nej! Detta är även ett krav för att uppfylla ROHS-direktivet.

Finns det PVC-folier i sortimentet utan ftalater? Om så är fallet, varför har inte alla folier ftalatfria mjukgörare?

Ja! Företaget tillverkar många PVC-folier utan ftalater och arbetar aktivt med att ta fram alternativ där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Andelen PVC-folier utan ftalater ökar.