Kvalitet med miljön i fokus

Vårt dagliga arbete sker med starkt fokus på hög kvalitet i en miljöanpassad produktion, där även den färdiga produkten ska ha miljömässiga fördelar. Under de olika tillverkningsprocesserna - hos oss och hos våra kunder - återvinns och återanvänds spill för att minimera miljöpåverkan. Vi väger in miljömässiga aspekter vid investeringar för att få en hållbar utveckling på alla plan. Miljötänket finns alltid med oss i vårt dagliga kvalitetsarbete.

Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001. Vi har en uttalad miljöpolicy som du kan ta del av nedan. Vårt miljöarbete är levande och anpassas kontinuerligt för att svara upp till krav, lagar, direktiv och förordningar som antagits eller beslutats av myndigheter, däribland REACH och RoHS.

Gislaved Folie:s kvalitetsarbete är certifierat enligt ISO 9001.