Gislaved Folie som arbetsplats

Kvalitativa produkter, nöjda kunder och motiverade medarbetare är avgörande för vårt företags långsiktiga konkurrenskraft. 

Våra medarbetarnas kompetens är en av företagets viktigaste resurser. Vi vill skapa möjligheter till personlig utveckling och skapa karriärmöjligheter inom företaget. Vårt mål är att var och en ska ta aktivt del i och bidra till företagets utveckling. Genom att tillvara och utveckla medarbetarnas kunskaper gynnas såväl den anställde som företaget.

För att företaget ska utvecklas använder vi målstyrning som modell. Var och en ska aktivt ta del i och påverka företagets utveckling. Här utgör konkreta, mätbara mål ett viktigt inslag för att vi alla skall färdas i samma riktning. Lyckas vi få alla att samverka mot gemensamma mål, får vi alla del av framgången, när målen har nåtts.

Regelbundna lednings-, funktions-, projekt- och teammöten öppnar viktiga kommunikationsvägar utöver de vardagliga arbetssamtalen och årliga medarbetarsamtalen.