Gislaved Folie som arbetsplats

 

Nöjda kunder och motiverade medarbetare är avgörande för Gislaved Folie AB:s långsiktiga konkurrenskraft.

Medarbetarnas kompetens är en av företagets viktigaste resurser. Samtidigt vill vi ge möjligheter att kunna utvecklas och göra karriär i företagets egen organisation. Vårt mål är att var och en ska ta aktivt del i och påverka företagets utveckling. Lyckas vi få alla att samverka mot gemensamma mål, får vi alla del av framgången, när målen har nåtts.

Regelbundna lednings-, funktions-, projekt- och teammöten öppnar viktiga kommunikationsvägar utöver de vardagliga arbetssamtalen och årliga medarbetarsamtalen.