Kompetensutveckling

Begreppsdefinition: Med kompetens menar vi på Gislaved Folie: Kunskap, Vilja och Förmåga.

För att kunna upprätthålla en långsiktigt acceptabel lönsamhet krävs att vi ständigt blir bättre på att förse våra kunder med produkter av högklassig kvalitet, konkurrenskraftiga priser och korta leveranstider. Detta uppnås genom lojal, kompetent personal.

Vi arbetar löpande för att utveckla kompetens och duglighet hos medarbetarna. Denna utveckling kan ske såväl genom fördjupning av teoretiska kunskaper som genom praktiska erfarenheter.