Kompetensutveckling

 

Med kompetens menar vi Kunskap, Vilja och Förmåga. För att skapa en långsiktig efterfrågan av våra produkter och lönsamhet krävs att vi ständigt blir lite bättre på allt vi gör. Att vi förser våra kunder med produkter av högklassig kvalitet till konkurrenskraftiga priser och med korta leveranstider. Vi arbetar löpande för att utveckla kompetensen hos medarbetarna, som kan ske genom fördjupning av teoretiska kunskaper, praktiska erfarenheter, breddning av arbetsuppgifter eller arbetsområde.