Personalklubb

Företaget har en personalklubb, som bl.a. håller i olika aktiviteter kopplade till friskvård och att skapa teamkänsla.