Arbetsmiljön

 

Att förebygga missförhållanden eller skaderisker, fysiskt och psykiskt, är en självklar strävan. Vi arbetar för att anpassa och utveckla arbetssätt, metodik och förhållningssätt för att få en så god arbetsmiljö som möjligt.

Arbetsmiljön skall ägnas uppmärksamhet genom

  • satsning på utbildning och utveckling
  • samarbete mellan individ och företag
  • satsning på förebyggande åtgärder
  • beredskap att hantera akuta situationer
  • aktiv företagshälsovård
  • satsning på friskvård