Lön

 

Lönepolitiken är individorienterad för att stimulera varje enskild anställd till att göra en bättre arbetsinsats och för att utvecklas i arbetet. Både individens och gruppens resultat premieras.

Vid lönesättning gäller samma principer för kvinnor och män, liksom för yngre och äldre medarbetare.

Ledningsförmåga, omdöme och initiativ, ekonomiskt ansvar, samarbetsförmåga, idérikedom, innovationskraft, engagemang, flexibilitet, mångkunnighet samt arbetets svårighetsgrad beaktas vid lönesättningen. Lönen ökar således vid stigande ansvar och svårighetsgrad och med utveckling av den anställdes prestation och kunskap.

Vi strävar efter en marknadsmässig belöning av medarbetarnas insatser.