Lön

Företagets lönepolitik stödjer de mål som finns för verksamheten och bidrar därmed till ett bättre ekonomiskt resultat. Lön utgör ersättning för arbete.

Lönepolitiken är individorienterad för att stimulera varje enskild anställd till att göra en bättre arbetsinsats och för att utvecklas i arbetet. Dock är den så utformad att den premierar både individens och gruppens resultat.

Vid lönesättning gäller samma principer för kvinnor och män, liksom för yngre och äldre medarbetare.

Ledningsförmåga, omdöme och initiativ, ekonomiskt ansvar, samarbetsförmåga, idérikedom, innovationskraft, engagemang, flexibilitet, mångkunnighet samt arbetets svårighetsgrad beaktas vid lönesättningen. Lönen ökar således vid stigande ansvar och svårighetsgrad och med utveckling av den anställdes prestation och duglighet.

Vi strävar efter en marknadsmässig belöning av medarbetarnas insatser.